Spedycja w kilku słowach to organizowanie transportu ładunków, a pojęcie to obejmuje wszystkie związane z tym zadaniem czynności. Chociaż to z pozoru nieskomplikowana praca, w rzeczywistości wymaga zdobycia dużej wiedzy i praktyki. Spedycja dzieli się na kilka podstawowych gałęzi – między innymi transport kolejowy, lotniczy, morski, kolejowy, projekt cargo oraz przewóz farmaceutyków. Co warto wiedzieć o pracy, jaką wykonuje spedytor morski?

Czym zajmuje się spedytor?

Spedytor zajmuje się odpowiednią organizacją ładunków. Jego praca polega na wykonywaniu kilku określonych obowiązków. Po przyjęciu zamówienia musi nie tylko ustalić skąd lub dokąd będzie dostarczana przesyłka, ale też wybrać odpowiedni transport i przewoźnika oraz zawrzeć umowę o przewóz. Do jego obowiązków należy ubezpieczenie towaru, wystawienie niezbędnych dokumentów transportowych oraz przeprowadzenie odprawy celnej. Praca spedytora nie polega jednak jedynie na odhaczaniu kolejnych punktów listy – bardzo często przeprowadza on rozmowy z klientami oraz stawia czoła licznym problemom i wyzwaniom. Na tych samych założeniach opiera się praca spedytora morskiego. Zbiera on dane, monitoruje rynek oraz dba o jakość usług. Jest to praca dosyć wymagająca i konkurencyjna.

Czym powinien wyróżniać się spedytor morski?

Spedytor morski to praca, która wymaga zorganizowania oraz samodyscypliny. Osoba pracująca w tym zawodzie musi doskonale organizować swój czas. Ważną umiejętnością jest znajomość języka angielskiego – przynajmniej w stopniu komunikatywnym, tak aby rozmawiać z klientami podczas spotkań oraz rozmów telefonicznych. Bardzo pożądaną umiejętnością jest zdolność radzenia sobie ze stresem. Spedytor to wymagający zawód, bierze on na siebie całą odpowiedzialność za pomyślność, a to z pewnością potrafi być źródłem ogromnego stresu. Czasami cierpliwości i panowania nad sobą wymaga kontakt z klientami. Zaletą tego zawodu jest jednak to, że pracownik szybko może się usamodzielnić w wykonywaniu obowiązków oraz czerpać dużą satysfakcję. To doskonały zawód dla osób, które nie lubią się nudzić, a w pracy chcą stawiać czoła wyzwaniom i osiągnąć coraz to nowsze cele.