OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Oczyszczalnie przydomowe

Oczyszczalnie osiedlowe

Oczyszczalnie szkolne

Oczyszczalnie przemysłowe

REKULTYWACJA JEZIOR

Rekultywacja jezior

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zielone oczyszczalnie ścieków

Zielone oczyszczalnie wykorzystujące złoże hydroponiczne są znane już
od wielu lat i stosowane ze zmiennym powodzeniem, ze względu
na małą odporność na mrozy i zapychanie złoża.

Nowatorskie rozwiązania zastosowane w hydroponicznych oczyszczalniach EKOPAN pozwoliły wyeliminować wcześniejsze niedogodności i uczyniły technologię EKOPAN najbardziej zaawansowaną technologią hydroponiczną. Nasze oczyszczalnie ogrody nie wydzielają żadnych przykrych zapachów, funkcjonują prawidłowo już ponad dwadzieścia lat, a firma jest jedną z najstarszych w swojej branży.

Rozwiązania zastosowane w oczyszczalniach i przy rekultywacji jezior opracowała i opatentowała firma EKOPAN. Są one efektem wieloletnich badań i wdrożeń w różnych rejonach Polski z uwzględnieniem specyfiki stref klimatycznych. Wysiłek twórców technologii EKOPAN został doceniony w 2004 r. na Światowej Wystawie Wody w Awinionie.

Firma EKOPAN projektuje i realizuje urządzenia służące ochronie środowiska. Mamy wieloletnią tradycję i doświadczoną kadrę specjalistów, dostarczane przez nas urządzenia wykonujemy i montujemy samodzielnie, udzielając stosownych gwarancji. Prowadzimy serwis i monitoring naszych instalacji, korzystając z własnego laboratorium, a także doradztwo w zakresie eksploatacji urządzeń już istniejących i możliwości lokalizacji nowych. Wszystkie nasze urządzenia są skatalogowane i posiadają własne karty identyfikacyjne.

Oczyszczalnie roślinne – hydroponiczne

Oczyszczalnie hydrofitowe (roślinne) są wzorowane na wprowadzonych w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej systemach określanych jako „constructed wetlands”, których praca symuluje warunki hydrauliczne oraz siedliskowe naturalnych ekosystemów bagiennych (Obarska-Pempkowiak i inni, 2010).

Praca roślinnych oczyszczalni ścieków polega na wykorzystaniu procesów sorpcji, chemicznych reakcji utleniająco-redukcyjnych oraz biologicznej aktywności odpowiednio dobranych roślin wodolubnych lub wodnych zasiedlających ekosystemy bagienny.

Hydroponiczne oczyszczalnie ścieków mogą stanowić albo uzupełnienie konwencjonalnych systemów technologicznych, albo mogą być samodzielnymi rozwiązaniami. W oczyszczalniach hydroponicznych sadzone są rośliny wodne. Wyższa roślinność wodna (tzw. makrofity) to przede wszystkim trzcina pospolita, pałka wodna, sit wodny, tatarak, lilie i irysy wodne. Wynurzone makrofity dzięki rozwiniętej wewnątrz łodyg sieci przestrzeni gazowych (aerenchyma) są dobrze przystosowane do egzystencji w środowisku nasyconym wodą. Przestrzenie te umożliwiają dyfuzyjny transport tlenu z atmosfery przez wynurzone z wody liście i łodygi do korzeni i kłączy, znajdujących się w glebie pod wodą. Jednocześnie korzenie i kłącza uwalniają tlen do złoża, powodując tworzenie lokalnych mikrostref tlenowych wokół podziemnych części roślin (Szpindor i inni, 1999).