Oczyszczalnie osiedlowe

Największa oczyszczalnia osiedlowa działa od 2004 r. w miejscowości Wolskie. Obsługuje osiedle dla 350 mieszkańców. Została zlokalizowana na środku wyschniętego stawu i uformowana w kształcie wyspy. Wypływająca z oczyszczalni woda zasiliła staw tak, że poziom wody podniósł się w nim o ponad metr. Staw ożył, zaczęły gniazdować kaczki, pojawiły się ryby, odżyła roślinność przybrzeżna. Gmina planuje stworzenie układu parkowego wokół stawu dla okolicznych mieszkańców. Jest to pionierskie rozwiązanie bacznie obserwowane przez inne kraje Europejskie.

 

Oczyszczalnie osiedlowe

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

okładka czasopisma Murator

Dynamiczny fitoreaktor

...specjalne wielofunkcyjne złoże biologiczne służy jako oparcie dla korzeni porastających je roślin, ale przede wszystkim zapewnia korzystne środowisko dla błony biologicznej. Cząsteczki flotujące ze ścieków krążących pod złożem są pożywieniem dla mikroorganizmów tworzących błonę biologiczną. Na złożu rozwijają się też bezkręgowce wodne, które konsumują błonę biologiczną.

Wielokrotny dynamiczny przepływ dobrze natlenionych ścieków pod złożem korzeniowym powoduje wiele korzystnych procesów: szybki tlenowy rozkład i mineralizację związków organicznych, stałe usuwanie zawiesiny oraz brak sedymentacji i kumulacji (gromadzenia) osadu. Ścieki w oczyszczalni nigdy nie zamarzają, nawet zimą, gdy temperatura spada poniżej zera.

 

Murator • październik 2007 r.